Sazebník poplatků

Úvod » Sazebník poplatků

Sazebník poplatků

PŘEHLED POPLATKŮ ke všem finančním produktům (platnost od 1.4.2019)

Poplatky před účinností smlouvy

Výše bez DPH *)

Příprava smluvní dokumentace

2 000 Kč

Předčasné ukončení smlouvy

5 000 Kč

Poplatky za změny na žádost klienta v průběhu trvání smlouvy

Výše bez DPH *)

Financování technického zhodnocení předmětu financování

2 000 Kč

Změna adresy, názvu, právní formy klienta

2 000 Kč

Souhlas s podnájmem

2 000 Kč

Změna smlouvy při reklamaci financovaného předmětu

3 000 Kč

Změna splátek

5 000 Kč

Změna zajištění v průběhu smlouvy

5 000 Kč

Převod smlouvy na jiného klienta

10 000 Kč

Poplatek za přípravu změny nerealizované z důvodu na straně klienta

5 000 Kč

Poplatky za změny v pojištění prostřednictvím J&T Leasingová společnost, a.s.

Výše bez DPH *)

Zařazení do pojistné smlouvy

0 Kč

Zpracování přehledu pojištěného majetku

1 000 Kč

Vyjmutí z pojistné smlouvy

3 000 Kč

Poplatky v souvislosti s předčasným ukončením Výše bez DPH *)

Ukončení smlouvy z důvodu totální škody na financovaném předmětu

0 Kč

Zpracování předčasného ukončení smlouvy na žádost klienta

5 000 Kč

Částečné ukončení smlouvy - vyjmutí financovaného předmětu

5 000 Kč

Odstoupení od smlouvy z důvodu jejího porušení klientem

5 000 Kč

Podání trestního oznámení

5 000 Kč

Neuposlechnutí výzvy k vrácení předmětu

15 000 Kč

Poplatky spojené s platebním stykem

Výše bez DPH *)

Zaslání upomínky při neplnění povinností klienta

500 Kč

Zpracování chybné platby

500 Kč

Zpracování přehledu plateb

1 000 Kč

Vydání potvrzení o plnění platebních závazků

1 000 Kč

Ostatní poplatky

Výše bez DPH *)

Vystavení náhradní dokumentace

1 000 Kč

Poplatek za nadměrné opotřebení předmětu leasingu - viz příloha k sazebníku poplatků

 

*) Výše poplatku se vztahuje k jedné smlouvě/úkonu. K poplatku bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.