Nahlášení pojistné události

Úvod » Nahlášení pojistné události

Nahlášení pojistné události

Potřebné informace k nahlášení pojistné události

1) Datum a čas vzniku pojistné události. Datum vždy, čas, pokud je znám.

2) Místo vzniku pojistné události, pokud je, tak přesnou adresu.

3) Odhadovaná výše škody. Nemá vliv na výši plnění, slouží pojišťovně k interním účelům.

4) Detailní popis škody. Co se rozbilo (popis předmětu včetně uvedení výrobního čísla), jak k tomu došlo, co nefunguje…

5) Fotodokumentace škody je nutná vždy. V případě poškození elektronického zařízení (mobil, tablet, notebook apod.) přední i zadní stranu přístroje s viditelným výrobním číslem. Fotografie pořiďte kvalitní, pro posouzení pojistné události jsou stěžejní.

6) V případě rozbití, nebo poškození odešlete přístroj do servisu. Následně doložte vyjádření servisu k opravě a fakturu za provedenou opravu. V případě krádeže zařízení doložte protokol PČR.

Zásady hlášení pojistných událostí

1) Pojistné události hlaste neprodleně.

2) Popis pojistné události, včetně přiložených dokumentů posílejte mailem, do jehož předmětu uveďte výrobní číslo poškozené věci. V případě více pojistných událostí hlaste každou zvlášť.

Kam hlásit pojistnou událost

1) Pojistné události hlaste na emailovou adresu: pojisteni@jtleasing.cz, do kopie zadejte adresu malec@jtleasing.cz