Finanční produkty

Úvod » Finanční produkty
Podnikatelský úvěr ikonka

Podnikatelský úvěr

Jedná se o poskytnutí peněžních prostředků pro účelové financování jednotlivých předmětů nebo investičních projektů. U tohoto druhu financování je předmět ve vlastnictví klienta a leasingová společnost jej obvykle zajišťuje formou zajišťovacího převodu vlastnického práva.

Finanční leasing ikonka

Finanční leasing

Pronájem předmětu uzavíraný na dobu určitou, obvykle od 36 do 60 měsíců. Předmět leasingu je po dobu pronájmu ve vlastnictví leasingové společnosti a klient má výhradní právo na jeho užívání za předem dohodnutou výši nájemného. Při ukončení leasingové smlouvy má klient právo předmět odkoupit za předem definovanou cenu.

Pojištění financovaných předmětů ikonka

Pojištění financovaných předmětů

Součástí nabídky financování je zprostředkování pojištění financovaných předmětů. Pojištění je nabízeno ve variantě ALL RISK, tzn. pojištěna jsou všechna běžná rizika.

Důležité informace týkající se pojištění

Spotřebitelský úvěr ikonka

Spotřebitelský úvěr – AKTUÁLNÍ INFORMACE

J&T Leasingová společnost, a.s. již není poskytovatelem spotřebitelských úvěrů. Tento finanční produkt proto nadále neposkytuje. Na následující stránce najdete informace pro stávající klienty.

INFORMACE PRO SOUČASNÉ KLIENTY

 

Odkup pohledávek ikonka

Financování Medical – AKTUÁLNÍ INFORMACE

J&T Leasingová společnost, a.s. již není poskytovatelem úvěrů v oblasti Medicíny a Veteriny. Tento finanční produkt proto nadále neposkytuje. Na následující stránce najdete informace pro stávající klienty.

informace pro současné klienty