Kontakt

Úvod » Kontakt

Aktuální informace o financování

Chtěli bychom vás informovat, že 1. 1. 2024 došlo k prodeji části závodu a J&T Leasingová společnost, a.s.  aktuálně neposkytuje žádné nové financování.

Obchodní kontinuita v rámci segmentu Medical přešla do společnosti EKORENT, spol. s r.o., kde vám bude i nadále k dispozici Martina Kovaříková jakožto kontaktní osoba. S požadavky ohledně smluv, dotazy nebo poptávkami po financování se, prosím, obracejte přímo na ni, a to buď telefonicky (+420 602 475 027) nebo e-mailem (martina.kovarikova@ekorent.cz).

Stávající klienti ze segmentu IT mohou v případě dotazů a požadavků k běžícím smlouvám J&T Leasingovou společnost kontaktovat na e-mailu obchod@jtleasing.cz.

V případě, že se váš dotaz netýká segmentu Medical ani IT, nás prosím kontaktujte na e-mailu backoffice@jtleasing.cz.

J&T Leasingová společnost, a. s.

Sídlo společnosti: Sokolovská 700/113a, Karlín, 180 00 Praha 8

IČO: 284 27 980
DIČ: CZ 284 27 980

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14450

J&T Leasingová společnost, a. s.

Možnost parkování je i uvnitř budovy. Podívejte se na detail umístění parkoviště.