Postoupení pohledávky (faktoring) pro nemocnici

Úvod » Segmenty » Informační a komunikační technologie » Případové studie » Postoupení pohledávky (faktoring) pro nemocnici
Předmět financování:
Upgrade bezpečnostního softwaru
Klient:
Dodavatel softwaru
Financovaná suma:
2 200 000 Kč
Použitý finanční produkt:
Postoupení pohledávky (faktoring)
Délka splácení:
3 měsíce
Detail splácení:
V době splatnosti uhradila nemocnice postoupenou pohledávku a tím byl vztah vypořádán.


Situace:

Dodavatel softwaru upgradoval bezpečnostní software na pobočce klienta, ale kvůli dlouhé splatnosti faktur se dostal do potíží s řízením svého cash-flow. Proto chtěl zprostředkovat odkup pohledávky za diskontovanou cenu ve výši 2,2 milionu Kč se splatností 3 měsíce.

Řešení:

Zkontrolovali dodané podklady a reálnost dodávky. Následovalo kreditní schválení a poté jsme s dodavatelem podepsali faktoringovou smlouvu a finanční prostředky ihned vyplatili na jeho účet. Nemocnice následně v domluvený termín uhradila částku na náš účet, čímž byl vztah vypořádán.