Finanční leasing "malé tiskárny"

Úvod » Segmenty » Informační a komunikační technologie » Případové studie » Finanční leasing "malé tiskárny"
Předmět financování:
Tiskařský stroj
Klient:
Firma poskytující outsourcingové služby
Financovaná suma:
29 862 Kč
Použitý finanční produkt:
Finanční leasing
Délka splácení:
3 roky
Detail splácení:
Předem sjednané měsíční splátky


Situace:

Firma poskytující outsourcingové služby chtěla pořídit pro svého klienta tiskařský stroj v hodnotě 29 862 Kč, a to v rámci finančního leasingu s dobou splácení 3 roky při předem sjednaných měsíčních splátkách.

Řešení:

Firma si nás vybrala pro naši flexibilitu, rychlost a fakt, že kromě velkých zakázek dokážeme zafinancovat i malé částky. Klientovi byl schválen finanční leasing se splatností 3 roky a měsíční splátkou zahrnující pojištění v rozsahu all-risk elektronika. Splátkový kalendář kopíroval dobu pronájmu stroje u koncového zákazníka. Díky naší rychlé reakci proběhl obchod k maximální spokojenosti klienta.