Úvěr na nákup obchodního podílu

Úvod » Segmenty » Informační a komunikační technologie » Případové studie » Úvěr na nákup obchodního podílu
Předmět financování:
Nákup finančního podílu
Klient:
Poskytovatel telekomunikačních služeb
Financovaná suma:
30 000 000 Kč
Použitý finanční produkt:
Úvěr
Délka splácení:
2,5 roku
Detail splácení:
Předem sjednané měsíční splátky


Situace:

Společnost poskytující telekomunikační služby si chtěla vzít úvěr ve výši 30 milionů na nákup finančního podílu svého konkurenta, aby mohla dále expandovat. Délku splácení požadovala 2,5 roku při předem sjednaných měsíčních splátkách.

Řešení:

Kromě standardních podkladů nám klient dodal i popis celé transakce a výkazy kupovaného subjektu. Ty bylo nutné prověřit na našem riskovém oddělení, zda je prodejní cena adekvátní. Vše bylo schváleno, došlo k vytvoření smluv a k samotnému podpisu. Díky silnému zázemí J&T Banky se nám v průběhu jediného dne podařilo využít jistotní účet založený J&T Bankou a pozvat na místo spolupracujícího notáře, kupujícího i prodávajícího. K velké spokojenosti klienta i prodávajícího se nám během tříhodinové schůzky podařilo dosáhnout uzavření smlouvy o prodeji podílu, převedení finančních prostředků kupci a s pomocí notáře vytvoření okamžitého zápisu do obchodního rejstříku.