Úvěr na výstavbu optické sítě

Úvod » Segmenty » Informační a komunikační technologie » Případové studie » Úvěr na výstavbu optické sítě
Předmět financování:
Výstavba optické sítě
Klient:
Internetový poskytovatel
Financovaná suma:
5 000 000 Kč
Použitý finanční produkt:
Úvěr
Délka splácení:
5 let
Detail splácení:
Během výstavby klient splácel pouze úroky z vyčerpané částky. Vlastní splácení jistiny bylo zahájeno po dokončení a předání stavby a bylo nastaveno jako progresivní, tzn. s postupným navyšováním splátky jistiny tak, aby co nejvíce kopírovala cash flow firmy.


Situace:

Internetový poskytovatel chtěl postavit optickou síť a vzít si na její výstavbu úvěr 5 milionů Kč s dobou splácení 5 let. Během samotné výstavby chtěl splácet pouze úroky z vyčerpané částky. Splácení jistiny mělo být zahájeno až po dokončení a předání stavby, a to progresivně, s postupným navyšováním splátky jistiny tak, aby co nejvíce kopírovala peněžní toky ve firmě.

Řešení:

Klient dodal standardní podklady, vyplnil žádost o úvěr a osobně nás provedl probíhající stavbou. Vyřešili jsme s klientem plán výstavby, spolupracující dodavatele a jasně definovali, co a za jakých podmínek budeme financovat. Tímto jsme předešli možným problémům při tvorbě smluvní dokumentace. Po schválení úvěru následovala osobní schůzka, na které došlo k podepsání smlouvy a vyplacení dohodnuté částky.