Úvěr na nákup zdravotního střediska

Úvod » Medicína a Veterina » Případové studie » Úvěr na nákup zdravotního střediska
Předmět financování:
Nákup nemovitosti
Klient:
Poskytovatel zdravotní péče v oboru kardiologie
Financovaná suma:
7 200 000 Kč
Použitý finanční produkt:
Úvěr
Délka splácení:
15 let
Detail splácení:
Měsíční splátky s odkladem splácení po dobu prvních 3 měsíců


Situace:

Poskytovatel zdravotní péče v oboru kardiologie potřeboval částku 7,2 milionu Kč na nákup nemovitosti, kde chtěl vybudovat několik kardiologických ordinací včetně bytu pro lékaře.

Řešení:

Klient disponoval 10 % z kupní ceny nemovitosti a zbývající částka úvěru byla vyplacena prostřednictvím notářské úschovy. S ohledem na plánovanou rekonstrukci nemovitosti jsme se s klientem dohodli na odkladu splátek po dobu prvních 3 měsíců, kdy klient splácel pouze úrok. Úvěr byl sjednaný na dobu 15 let.