Dotační kalkulačka

Úvod » Dotace » Dotační kalkulačka

Formulář provádí předběžné vyhodnocení dotační příležitosti pro vaši firmu ve dvou krocích. V prvním kroku se dozvíte, zda může společnost o dotaci žádat, ve druhém možnou velikost projektu a výši dotační podpory.

Vyplnění formuláře vám zabere asi 10 minut, pro urychlení vám pomůže mít po ruce účetní závěrku společnosti za poslední zdaňovací období.

 

1) Plánujete významnější investici do digitalizace společnosti, která přinese skutečnou kvalitativní změnu procesů?

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

2) Dovedete projekt v uvažovaném rozsahu investičně zrealizovat v příštích 18 měsících?

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

3) Směřuje většina nákladů uvažovaného projektu do položek, které budou účtovány jako dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (hardware, software)?

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

4) Má společnost alespoň dvě uzavřená zdaňovací období v podobě podaných daňových přiznání na Finanční úřad (např. 2019, 2020)?

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

5) Uveďte výši vlastního kapitálu společnosti v tisících Kč

(poslední zdaňovací období, Rozvaha – Pasiva – řádek A)
Vlastní kapitál společnosti nesmí být dle dotačních pravidel záporný. Tuto podmínku aktuálně nesplňujete a Vaše společnost tedy není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

6) Uveďte výši základního kapitál společnosti v tisících Kč

(poslední zdaňovací období, Rozvaha – Pasiva – řádek A.I)
Vlastní kapitál společnosti musí být dle dotačních pravidel minimálně na úrovni 50 % základního kapitálu. Tuto podmínku aktuálně nesplňujete a Vaše společnost tedy není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

7) Existuje významný předpoklad, že hodnota Vlastního kapitálu zůstane nad úrovní 50 % hodnoty Základního kapitálu také po uzavření dalšího zdaňovacího období? (např. 2021 nebo dle hospodářského roku)

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

8) Plánuje vaše společnost využít k realizaci projektu externího financování ve spolupráci s J&T Leasing?

Vaše společnost by se mohla ucházet o dotační podporu. Zvažte, zda by nestálo za to se do projektu pustit spolu s profesionální podporou v oblasti financování.
Netto aktiva společnosti v tisících Kč
(poslední zdaňovací období, Rozvaha – Aktiva celkem – netto)
Název společnosti
Odpovědná osoba
Kontaktní email
Kontaktní telefon
Výborně! Vaše společnost se může ucházet o dotační podporu ve výzvě Digitální podnik II. Financování celého projektu s Vámi rádi projdou specialisté J&T Leasing.