Dotační kalkulačka

Úvod » Dotace » Dotační kalkulačka

Formulář provádí předběžné vyhodnocení dotační příležitosti pro vaši firmu ve dvou krocích. V prvním kroku se dozvíte, zda může společnost o dotaci žádat, ve druhém možnou velikost projektu a výši dotační podpory.

Vyplnění formuláře vám zabere asi 10 minut, pro urychlení vám pomůže mít po ruce účetní závěrku společnosti za poslední zdaňovací období.

O dotaci mohou žádat firmy všech velikostí, které zaměstnávají ve skupině do 3 000 zaměstnanců nebo mají souhrnný obrat do 1 200 000 000 Kč.

 

1) Plánujete významnější investici do digitalizace společnosti, která přinese skutečnou kvalitativní změnu procesů?

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

2) Dovedete projekt v uvažovaném rozsahu investičně zrealizovat v příštích 18 měsících?

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

3) Směřuje většina nákladů uvažovaného projektu do položek, které budou účtovány jako dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (hardware, software)?

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

4) Má společnost alespoň dvě uzavřená zdaňovací období v podobě podaných daňových přiznání na Finanční úřad (např. 2019, 2020)?

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

5) Uveďte výši vlastního kapitálu společnosti v tisících Kč

(poslední zdaňovací období, Rozvaha – Pasiva – řádek A)
Vlastní kapitál společnosti nesmí být dle dotačních pravidel záporný. Tuto podmínku aktuálně nesplňujete a Vaše společnost tedy není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

6) Uveďte výši základního kapitál společnosti v tisících Kč

(poslední zdaňovací období, Rozvaha – Pasiva – řádek A.I)
Vlastní kapitál společnosti musí být dle dotačních pravidel minimálně na úrovni 50 % základního kapitálu. Tuto podmínku aktuálně nesplňujete a Vaše společnost tedy není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

7) Existuje významný předpoklad, že hodnota Vlastního kapitálu zůstane nad úrovní 50 % hodnoty Základního kapitálu také po uzavření dalšího zdaňovacího období? (např. 2021 nebo dle hospodářského roku)

Zdá se, že Vaše společnost momentálně není způsobilá na podání žádosti o dotaci v programu Digitální podnik II. Škoda, třeba to půjde u některého z dalších programů.

8) Plánuje vaše společnost využít k realizaci projektu externího financování ve spolupráci s J&T Leasing?

Vaše společnost by se mohla ucházet o dotační podporu. Zvažte, zda by nestálo za to se do projektu pustit spolu s profesionální podporou v oblasti financování.
Netto aktiva společnosti v tisících Kč
(poslední zdaňovací období, Rozvaha – Aktiva celkem – netto)
Název společnosti
Odpovědná osoba
Kontaktní email
Kontaktní telefon
Výborně! Vaše společnost se může ucházet o dotační podporu ve výzvě Digitální podnik II. Financování celého projektu s Vámi rádi projdou specialisté J&T Leasing.